Tu sa dozviete:

o- o našej osvetovej činnosti všeobecne;
o- čo v rámci osvety ponúkame.

Mohlo by vás tiež zaujímať:

o- kde všade sme s osvetou boli;
o- čo vám ešte ponúkame.

Popri našej rozsiahlej canisterapeutickej a výcvikovej činnosti konáme i činnosť osvetovú. Zážitkovou formou vzdelávame našu mladú generáciu.

Za jednu zo zložiek nášho poslania považujeme i osvetovú činnosť. Hravou, zážitkovou formou sa snažíme vzdelávať škôlkarov a školákov, členov detských letných táborov a každého, kto má záujem dozvedieť sa niečo nové.

Na našich besiedkach deti oboznamujeme s canisterapeutickým psom: čo to je za psík, na čo slúži a komu pomáha. Oboznamujeme ich s canisterapiou: ako vyzerá, ako prebieha, čo si s nej môže dieťa odniesť.

Avšak naša besiedka nekončí iba tam. Vždy ju spájame s praktickou canisterapiou, kedy každé dieťa, ktoré o to má záujem, dobrovoľne individuálne krátku canisterapiu absolvuje. Vyskúša si polohovanie podľa ľubovôle, môže priamo zadať psíkovi rôzne povely či ho požiadať o vykonanie nejakého triku, môže si vyskúšať krátku prechádzku na vôdzke, môže so psíkom aportovať, gúľať si s ním loptičku, vyskúšať interaktívnu hračku, čokoľvek, čo je v priestorových, časových, jeho individuálnych možnostiach a čo je k dispozícií.

Veríme, že okrem takto sprostredkovanej canisterapie pomáhame deťom prakticky spoznať svet psov ako takých. Ukazujeme deťom, že pes nie je zvieraťom, ktorého sa treba báť, ale že môže byť jeho štvornohým kamarátom, ktorým už pes po niekoľko tisícročí pre človeka je. Veríme, že takto v deťoch podnecujeme empatiu a lásku voči zvieratám a životnému prostrediu, k sebe navzájom pomocou štvornohého kamaráta.

Pretože veríme, že pes nie je zmyslom života, ale dáva životu zmysel.

Zaujala vás naša osvetová činnosť? Kontaktujte nás!

Comments powered by CComment