S majiteľmi dvojročnej Shelly sme pracovali na eliminácií nežiadúceho štekania.

Comments powered by CComment