Mali sme tú česť spoznať Riu v jej šiestich mesiacoch a jej majiteľov.

Comments powered by CComment