Polročný Ozzy sa u nás priúčil správnym návykom skvelého psieho parťáka.

Comments powered by CComment