Popri našej canisterapeutickej a osvetovej činnosti ponúkame i výcvikové poradenstvo.

    Máte problém s vašim psíkom? Pomôžeme vám!  

Pri našom výcviku kombinujeme metódy pozitívnej motivácie psa s prirodzenou neverbálnou komunikáciou, ktorej psy rozumejú. A našou výhodou je, že naučíme i vás ako majiteľa vášho psa!

- pomôžeme vám naučiť vášho psíka základným návykom: kráčať pri nohe, prísť na privolanie, reagovať na povely;
- ukážeme vám, ako psíka naučiť základné povely;
- naučíme vás, ako odbúrať zlé návyky vášho psíka, ako reagovať v prípadných krízových situáciách;
- vysvetlíme vám, ako fungovať so psíkom (princípy "vodcu svorky" a psieho postavenia vo svorke), ako psíka pri výcviku správne motivovať.

Výcvik prebieha v približne hodinových lekciách, počas ktorých pracujeme s vami a vašim psíkom. Cvičíme buď v blízkosti vášho domáceho prostredia, alebo vy prídete za nami - závisí to od toho, na čo sa chcete so psíkom sústrediť, od veku psíka a od vašich možností a priorít.

Termín výcvikovej lekcie je vhodné dohodnúť vopred, aby sme vám vedeli poskytnúť čo najideálnejší čas.

V prípade, že potrebujete napraviť zlé zlozvyky vášho psíka, je nutné rátať s tým, že náprava si bude vyžadovať zmenu doterajších návykov, ktoré vám váš problém mohli spôsobiť (napríklad pes by nemal ísť do vašej postele, na gauč a podobne, možno budete musieť reagovať v určitých situáciách inak - nechváliť psíka, keď na vás po príchode od radosti skáče a podobne).

A taktiež je nutné počítať s tým, že výcvik si bude vyžadovať najviac energie od vás - my vám iba ukážeme, ako na to, dohlaidneme na vás, či to robíte správne. Ale výsledok výcvikovej lekcie závisí od vás - ako s prijatými informáciami naložíte vy. My vám iba ukážeme smer, kadiaľ sa dá ísť.

 

Máte otázky? Skúste nakuknúť do našich Často kladených otázok, či už náhodou neboli zodpovedané.

Máte záujem? Kontaktujte nás!

Pridať komentár (0 Komentárov)
Tu sa dozviete:

o- o našej osvetovej činnosti všeobecne;
o- čo v rámci osvety ponúkame.

Mohlo by vás tiež zaujímať:

o- kde všade sme s osvetou boli;
o- čo vám ešte ponúkame.

Popri našej rozsiahlej canisterapeutickej a výcvikovej činnosti konáme i činnosť osvetovú. Zážitkovou formou vzdelávame našu mladú generáciu.

Za jednu zo zložiek nášho poslania považujeme i osvetovú činnosť. Hravou, zážitkovou formou sa snažíme vzdelávať škôlkarov a školákov, členov detských letných táborov a každého, kto má záujem dozvedieť sa niečo nové.

Na našich besiedkach deti oboznamujeme s canisterapeutickým psom: čo to je za psík, na čo slúži a komu pomáha. Oboznamujeme ich s canisterapiou: ako vyzerá, ako prebieha, čo si s nej môže dieťa odniesť.

Avšak naša besiedka nekončí iba tam. Vždy ju spájame s praktickou canisterapiou, kedy každé dieťa, ktoré o to má záujem, dobrovoľne individuálne krátku canisterapiu absolvuje. Vyskúša si polohovanie podľa ľubovôle, môže priamo zadať psíkovi rôzne povely či ho požiadať o vykonanie nejakého triku, môže si vyskúšať krátku prechádzku na vôdzke, môže so psíkom aportovať, gúľať si s ním loptičku, vyskúšať interaktívnu hračku, čokoľvek, čo je v priestorových, časových, jeho individuálnych možnostiach a čo je k dispozícií.

Veríme, že okrem takto sprostredkovanej canisterapie pomáhame deťom prakticky spoznať svet psov ako takých. Ukazujeme deťom, že pes nie je zvieraťom, ktorého sa treba báť, ale že môže byť jeho štvornohým kamarátom, ktorým už pes po niekoľko tisícročí pre človeka je. Veríme, že takto v deťoch podnecujeme empatiu a lásku voči zvieratám a životnému prostrediu, k sebe navzájom pomocou štvornohého kamaráta.

Pretože veríme, že pes nie je zmyslom života, ale dáva životu zmysel.

Zaujala vás naša osvetová činnosť? Kontaktujte nás!

Pridať komentár (0 Komentárov)
Tu sa dozviete:

o- čo je canisterapia a čo ponúka;
o- ako prebieha canisterapia u nás;
o- praktické poznámky (bezpečnosť, ako sa správať).

Mohlo by vás tiež zaujímať:

o- Čo ešte ponúkame?
o- Ako sme vznikli?
o- Kontakt na nás

Čo je canisterapia?

Jarka so Cheilou v DSS Anima, Michalovce

    Canisterapia sa radí do foriem animoterapie - terapie prostredníctvom zvierat (ako tiež hipoterapia a pod.), kde sa využívajú účinky prítomnosti a pôsobenia psa na človeka. Jej prínos je širokospektrálny - od psychologickej oblasti cez sociálnu až po druhotne fyziologickú. Používa sa ako podporná liečba pri rôznych ochoreniach či ako forma prevencie pre dobré psychické zdravie jedinca.    Canisterapiu vykonáva špeciálne cvičený pes a canisterapeutický psovod, ktorý dobre pozná svojho psa. Dvojica musí prejsť zaškoľovacím procesom a úspešne zloženými skúškami.

    Canisterapia má viacero foriem. My ponúkame cielenú, jednorázovú i dlhodobú, individuálnu skupinovú i kombinovanú,, kedy pristupujeme k jednej osobe naraz i v skupinkách, či otvorenú, kde pes voľne komunikuje so skupinkou detí v priestore.

    Pre koho je určená?

Pre každého! Ba dokonca canisterapiu má takpovediac bežný psíčkar denne. Tak čím je potom canisterapia špeciálna?
        o-     canisterapia je poskytovaná cvičeným psom, ktorý je maximálne bezpečný a cvičený priamo pre potreby canisterapie - psík pracuje i s malými deťmi, i s deťmi s poruchou autizmu, i s dospelými s telesnými či mentálnymi postihnutiam;
        o-     pes-canisterapeut je skúsený terapeut... Vycíti, ako sa máte, a podľa toho k vám bude pristupovať;
        o-     a psovod-canisterapeut ani o trošku nezaostáva za svojim psíkom čo sa týka skúseností. Maximálne pozná svojho psa, ovláda ho, vie správne predvídať jeho správanie a vie ho správne viesť. Zaručuje tým, že canisterapia splní svoj účel.

    A koniec koncov - v každom prípade canisterapie máte istotu, že sa jedná o vedľajšiu, podpornú liečebnú formu terapie. Teda psík vás vždy lieči a vy si vždy "minimálne" oddýchnete, v prítomnosti zvieratka, v maximálnom bezpečí a pohodlí.

Čo ešte naša cnaisterapia ponúka?

Jarka s Tessou na detskom tábore, polohovanie

Medzi základné a azda najtypickejšie prvky canisterapie patrí polohovanie. S týmto sa canisterapia neoddeliteľne spája, polohovanie tvorí jej "jadro".
        -        klient leží na podložke v tesnej blízkosti psíka / s hlavou položenou na psíkovi (plece, časť hrudného koša, zadná labka, chrbát). Najdôležitejšiu úlohu zohráva práve tesný fyzický kontakt - počujete, ako psíkovi búši srdiečko, vnímate jeho najmenší pohyb. Ležíte na psíkovi a cítite, že vás prijíma, že vám dovoľuje ležať na ňom. Na chvíľku s ním zdieľate jeho osobný priestor, do ktorého vás on sám dobrovoľne a slobodne vpúšťa. Je to úžasná relaxačná terapia.
        -        Ďalšou formou polohovania je, keď sa psík klientovi položí na nohy / pod nohy. Cítite jeho teplo, jeho dýchanie. Táto forma sa využíva najmä pri telesne znevýhodnených klientoch, vozíčkaroch a pod.
        -        Polohovanie má dvojnásobný prínos pri telesne znevýhodnených klientoch. Dokáže podporiť pohyb -  psík napr. motivuje klienta naťahovať sa za ním a pod., vždy závisí od konkrétnych ťažkostí.

Canisterapia však ponúka omnoho viac!
        o-    gúľali ste si niekedy so psíkom loptičku? Nie? Tak s našou Tessou a Cheilou to môžete skúsiť!;
        o-    do našich hier zapájame i interaktívne hračky, ktoré zabavia vás i psíka;
        o-    v prípade canisterapií pre väčšie skupinky automaticky pripájame i besiedku a praktickú prezentáciu našich psíkov - trikov, ktoré ovládajú;
        o-    ak ste nikdy neskúšali kráčať so psíkom po boku na vôdzke, môžete to vyskúšať! Vraj niet nič lepšieho než prechádzka so štvornohým kamošom.

A čo bezpečnosť?

Plne chápeme, že spočiatku môže byť ťažké dôverovať cudziemu psovi. No opäť vás chceme uistiť:
        o-    naši psíkovia sú vycvičení canisterapeuti, ktorí skladali skúšky psa-canisterapeuta. "Majú na to papier";
        o-    pri canisterapií naše občianske združenie využíva plemeno zlatý retríver, ktoré je všeobecne známe svojou minimálnou konfliktnosťou, ktorá keď sa spojí s kvalitným výcvikom, vytvára maximálne bezpečného psa;
        o-    naši psíkovia pravidelne (dvakrát do týždňa) pracujú so zraniteľnejšími klientmi v Domove sociálnych služieb, k tomu pravidelne navštevujú škôlky s malými deťmi a školákov.

Na rovinu - čo najhoršie sa pri canisterapií môže stať? To, že vás psík môže ingorovať.

Keď sa to stane, ťažko povedať, prečo. Zo skúseností vieme, že psík zvykne ignorovať človeka či dieťa, ktoré oňho nejaví záujem od začiatku. V prípade, že vás psík začne odrazu ignorovať počas výkonu canisterapie, naznačuje tým psovodovi-terapeutovi, že už nevládze, že má dosť a chce si oddýchnuť, prípadne canisterapiu ukončiť. Naši psíkovia bežne vykonávajú hodinovú canisterapiu. S týmto časom možno hýbať - možno ho posunúť na MAX. hodinu a pol, či prípadne si tento čas môže psík chcieť sám skrátiť v prípade, že je okolo neho veľmi veľa detí, ktoré si vyžadujú jeho pozornosť.

V takomto prípade, kedy je toho na psíka veľa, neodkladne ukončujeme canisterapiu, pretože welfare, psychická pohoda psíka, je pre nás prvoradá. Avšak netreba sa báť, - pes počas canisterapie NEPRETRŽITE komunikuje so psovodom, svojou neverbálnou komunikáciou mu povie všetko, takže psovod má o aktuálnej situácií v každej chvíli prehľad.

Jarka s Tessou v detskom tábore, praktická ukážka psíka Tessy.

Ako sa správať na canisterapií?

Pre dobrý výsledok canisterapie je potrebná obojstranná spoluprácia. A koniec koncov, človek sa s canisterapiu nestretá každý deň. Tak čo teda?

    -    azda najlepšou vecou je, ak je človek pri psíkovi uvoľnený. Napätie človeka sa zvykne prenášať i na psíka a ten potom môže byť zbytočne napätý, najmä psík v mladšom veku. Avšak nič sa nedeje - to je iba chvíľková záležitosť;
    -    tiež je, najmä pri individuálnych canisterapiách v skupinkách, vhodné, aby ostatné deti / klienti zbytočne nerozptyľovali psíka. Priebeh canisterapie by mal byť pokojný, nerušený, aby sa psík mohol maximálne sústrediť na klienta.
    -    A samozrejme, nebáť sa psíka. A ak psom nedôverujete a bojíte sa ich - nebojte sa, oni vám pomôžu to prekonať.

A hlavne, najpotrebnejšie - užite si to!

Pridať komentár (0 Komentárov)